دوره آموزشی مدیریت حوادث

دوره آموزشی مدیریت حوادث

این دوره به منظور آماده سازی مخاطبان در راستای مدیریت و پاسخگویی به رخدادهای امنیتی طراحی گردیده است. در این دوره شرکت کنندگان با مفاهیم و تکنیک های مقابله با رخدادهای امنیتی و همچنین با گام های مدیریت تیم های پاسخگویی به این رخدادها (CERT / CSIRT) آشنا خواهند گردید.

اهداف دورۀ آموزشی:

  • آشنایی با تهدیدات فضای سایبری و راه های بهینه جهت کاهش خطرات ایجاد شده
  • طراحی، پیاده سازی و حفظ فرآیندهای مرتبط با مدیریت حوادث امنیت اطلاعات
  • آشنایی با نحوه کنترل و انجام اقدامات پیشگیرانه و رفع رخدادهای امنیتی
  • آشنایی با وظایف و چگونگی عملیات تیم های پاسخگو به رخدادهای امنیتی رایانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.