دوره آموزش عمومی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

دوره آموزش عمومی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

هدف‌ازاین دوره‌آشنایی مدیران‌وکارشناسان‌سازمان‌ها و شرکت‌ها با مفاهیم‌اصلی‌امنیت‌اطلاعات، اهمیت‌حفاظت از اطلاعات به عنوان دیگر دارایی های ارزشمند سازمان، مبانی سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات، تاریخچه ایزو ۲۷۰۰۱ و … ساختار و الزامات ISO 27001 می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.