دوره آموزشی ارزیابی و مدیریت ریسک

دوره آموزشی ارزیابی و مدیریت ریسک

هدف‌ از این‌ دوره آشنایی بابهترین استانداردها و روشهای‌ مدیریت‌ ریسک امنیت‌اطلاعات براساس استاندارد ISO27001 می‌باشد. دراین‌دوره روشهای‌ محاسبه‌ ارزش دارایی‌ها، سطح‌ تهدیدات‌ و آسیب‌پذیری ها، شاخص های ریسک و راهکارهای اجرایی کاهش ریسک بیان شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.