اجرای پروژه های زیرساخت شبکه

اجرای پروژه های زیرساخت شبکه

( Analysis and Implementation: Network Infrastructure) طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه و راهکارهای ارتقاء آن

گروه پرمون به بررسی راهکارهای ارتقاء زیرساخت واحدهای فناوری اطلاعات, سایت های مخابرات از طریق مشاوره،  تحلیل و ارزیابی زیرساخت شبکه موجود وارائه و پیاده سازی روش های ارتقاء آن در سازمان ها می پردازد.

مراحل مشاوره، تحلیل و پیاده سازی:

– بررسی زیرساخت شبکه

– تحلیل و ارزیابی زیرساخت شبکه

– تعیین زیر ساخت شبکه

– تعیین کمبودها ونقص های زیر ساختی شبکه

– ارائه راهکارها جهت حذف کمبودها و نقص های زیرساختی شبکه موجود

– تعیین مشکلات امنیتی شبکه موجود

– ارائه راهکارها جهت ارتقاء زیرساخت شبکه

– ارائه راهکارها جهت حذف و پوشش ضعف های امنیتی و ارتقاء امنیت در شبکه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.