سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

“ISMS”

مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بر اساس استانداردهای ISO سری ۲۷۰۰۰، به عنوان جامع ترین استانداردها برای ایمن سازی سازمان های یکی از  کلیدی ترین سرویس های گروه پرمون می باشد.

• تعیین خط مشی امنیت اطلاعات و اهداف امنیتی؛
• شناسایی و طبقه بندی دارایی های اطلاعاتی.
• ارائه معماری زیرساخت شبکه.
• تجزیه و تحلیل و توسعه کنترل های امنیتی.
• مدیریت حوادث امنیت اطلاعات.
• تهیه، حفظ و نظارت بر برنامه های تداوم گردش کار.
• طراحی و توسعه روش ارزیابی ریسک.
• شناسایی و طبقه بندی خطرات امنیتی.
• ارزیابی ریسک و تجزیه و تحلیل ریسک.
• توسعه استراتژی برای غلبه بر خطرات.
• شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری های امنیتی.
• تست نفوذ؛
• طرح مدیریت بحران.
• آموزش کارکنان در مورد دستورالعمل ها و خط مشی های امنیتی.
• تدوین برنامه مدیریت برای انتقال از وضعیت فعلی به موقعیت مطلوب.
• حسابرسی داخلی؛
• نظارت بر اثربخشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.
• نظارت بر اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه.
• حسابرسی خارجی.
• برنامه توسعه، پشتیبانی و نگهداری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.