سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستم  مدیریت امنیت اطلاعات(Information Security Management System)

مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، بر مبنای استانداردهای ISOسری ۲۷۰۰۰  به عنوان جامع ترین استانداردهای شناخته شده جهت تامین امنیت سیستم های اطلاعاتی سازمان ها، از کلیدی ترین سرویس های بخش فناوریهای پیشرفته این شرکت می باشد.

 • تعیین خط مشی امنيت اطلاعات و تعيين اهداف امنيت
 • شناسايی و طبقه بندی دارايی های اطلاعاتی
 • ارائه معماری زير ساخت شبکه
 • تحليل و تدوين کنترل های امنيتی
 • طراحی و معماری سيستم
 • مديريت حوادث امنيت اطلاعات
 • تهيه، نگهداری و پايش طرح های تداوم جريان کار
 • تدوين و طراحی متدولوژی ارزيابی ريسک
 • شناسايی و طبقه بندی ريسک های امنيتی
 • ارزيابی ريسک و تحليل ريسک ها
 • تدوين استراتژی های برطرف سازی ريسک
 • شناسايی تهديدها و آسيب پذيری های امنيتی
 • تست نفوذپذيری
 • طرح مديريت بحران
 • آموزش دستورالعمل ها و سياست های امنيتی به کارکنان
 • تدوين مديريت گذار از وضعيت فعلی به وضعيت مطلوب
 • مميزی داخلی
 • پايش اثربخشی سيستم مديريت امنيت اطلاعات
 • نظارت بر اعمال اصلاحات و بهبودها و اقدامات پيشگيرانه
 • مميزی خارجی
 • طرح پشتيبانی و نگهداری سيستم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.