Pen Testing

Pen Testing

هدف از این دوره شناخت انواع حملات، روش ها و ابزارهای حمله مورد استفاده نفوذگران و شناسایی و بستن آسیب پذیری ها و راه های نفوذ به شبکه و سیستم های کامپیوتری است. در این دوره آموزشینحوه کار و ویژگیهای فنی برخی از ابزارها، کسب دانش و مهارت‌های لازم جهت نصب و استفاده از آنها توسط متخصص ارزیاب در فرآیند اجرای ارزیابی امنیتی و تست نفوذ و به ویژه در مرحله پویش آسیب پذیریهای فنی سیستم های اطلاعاتی بررسی می گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *